Template:Disclaimer-sv

From Geohashing
Disclaimer: När koordinaterna som genererats av Geohashing algoritmen hamnar i ett farligt område, inte går att nå, eller skulle kräva olagliga handlingar för att nå, FÖRSÖK INTE nå dem! Gör lite efterforskningar om varje möjlig plats innan det görs försök att nå den. Det förväntas att du alltid använder sunt förnuft, och tänk på att du är ensam ansvarig för dina handlingar. Se fler riktlinjer.

Användning

Lägg bara till {{disclaimer-se}} till vilken sida som helst för att få med ovanstående disclaimer. Den länkar tillbaka till denna sida.