Saturday meetup-sv

From Geohashing
Rhonda, Robyn och Wade vid ett möte i Kanada: 25 April 2009

Officiella träffar via xkcd är varje lördag eftermiddag kl 16:00 (*) på den dagens vanliga geohashkoordinater. Det räknas som en Lördagsträff om du är där 16.00 eller om du träffar någon annan där, även om det såklart är troligast att stöta på andra xkcdläsare om du är där vid rätt tid. Ta med spel!

Förslagsvis geohashar du vilken dag som helst i veckan då punkten är åtkomlig, men om du planerar bara ett möte så försök få det på lördagen. Alla möten startar 16.00 alternativt den tid som står på kvadrantsidan.

Det finns till och med en bedrift om man tar sig till 100 Lördagsträffar.


*I vissa områden är 16:00 efter solnedgången och då kan man ha tidigare möten. Kolla de individuella kvadrantsidorna för lokala avvikelser.